EN

Служители в администрацията на Министерския съвет

Ангел Тафров

Анна Лютакова

Атанас Ваклинов

Божидар Борисов

Ваня Димитрова

Васил Събински

Василка Савова

Виктор Георев

Георги Спасов

Деница Голева

Димитринка Гуцова

Драгой Драгоев

Иван Костовски

Кристина Ненкова

Марина Лютова

Мартин Петков

Милена Врабчева

Невяна Джонева

Ралица Ранкова

Светлана Недялкова

Симеон Кръстанов

Теодора Рупчина

Тодор Илиев

 

 

Анна Афлатарлиева-Георгиева

Антон Шопов

Антонела Минкова

 

Валери Герасимов

Васил Кръстев

Васил Събински

Виктор Георев

 

 

 

 

 

Виолета Йорданова

Димитър Попов

Ема Богоева

Ирина Георгиева

Йонета Хлебарова

Людмила Захариева

Любомир Петков

Мирослава Докова

Радослав Христов

Рашко Стоянов

Ренета Радионова

Росен Русев

Румяна Янкова-Иванова

Симеон Кръстанов

Соня Дачева

Соня Русева

Теодора Цингилева

Цветелина Митова

Яна Петкова

 

 

Антонина Стефанова

Ваня Стойнева

Веселин Василев

Габриела Козарева

Галина Грудева

Георги Спасов

Даниела Димитрова

Десислава Илиева-Бариентос

Десислава Чернева

Димитър Стоянов

Добринка Панайотова

Екатерина Попова

Жени Андонова

Иванина Белева

Кирил Езекиев

Лора Джамбазова

Людмила Софрониева

Маргарита Парашкевова

Мариана Димитрова

Мария Христова

Марта Думкова

Милена Дончева

Николай Стоименов

Ралица Величкова

Северина Костадинова

 

Снежана Дечева

Соня Дачева

 

Соня Стоева

Станислав Димов

 

Теодора Начева

Християна Христова

 

Цветомира Заркова