EN

Доклади на ДАНС, ДАР И СВР по чл. 22, ал. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност - 2023 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНС

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАР

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"