EN

Доклади на ДАНС, ДАР И СВИ по чл. 22, ал. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност - 2019 г.

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНС

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАР

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТ НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"