EN

Анализ за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация

Анализът е изготвен от администрацията на Министерския съвет, на основание чл. 73, ал. 2 от Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

С документа можете да се запознаете тук.