EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2019 година

 

С документа може да се запознаете тук

 


Друга информация