EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2019 г.

 

С документа може да се запознаете тук.


Друга информация