EN

Проектобюджет за 2024 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г. в програмен формат на Министерския съвет

 

Проектобюджет за 2024 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г. в програмен формат на Министерския съвет