EN

Подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет на МС към полугодието за 2019 г.

 

Отчетът може да видте тук: