EN

Подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2021 г.

С документа може да се запознаете тук.