EN

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерския съвет с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2020 г.

 

С документите може да се запознаете тук:

 

Документ 1

 

Документ 2