EN

Ликвидационен баланс към 31.12.2019 г. на закритото Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (МБПСЕС2018)

 

Баланс МБПСЕС 2019

 

Касов отчет МБПСЕС 2019

 

Обяснителна записка към ГФО МБПСЕС 2019

 

Обяснителна записка към касов отчет МБПСЕС 2019

 

Отчет за приходи и разходи МБПСЕС 2019