EN

Данни за касовото изпълнение на бюджетa, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС (тримесечни 30.09.2023)

ДАННИТЕ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА МС към 30.09.2023 г., можете да видите в следните файлове

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на чуждите средства

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДЕС

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДМП

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата на Европейския съюз и сметките за чужди средства