EN

Данни за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на МС към 31.05.2019 г.

Данните за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС към 31.05.2019 г. можете да видите в следните файлове:

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касово изпълнение на сметките на чуждите средства

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДЕС

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДМП

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - КСФ