EN

Данни за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на МС към 30.09.2019 г.

 

Данните за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС към 30.09.2019 г. можете да видите в следните файлове:

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на чуждите средства

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДЕС

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - ДМП

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките на средствата от Европейския съюз - КСФ