EN

Бюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г. в програмен формат на Министерския съвет

Бюджет на Министерския съвет за 2023 г.

 

Бюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 г. и за 2025 г. на Министреския съвет