EN

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерския съвет с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2022 г.

С документите може да се запознаете тук:

 

 

Документ 1

Документ 2