EN

БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

 

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2024 ГОДИНА