Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Новини

Проведе се редовно заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет
21.06.2018
Членовете на Съвета по сигурността одобриха проекта на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г.