A-   A+
EN

ПРOЗРАЧНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПОЧТЕНОСТ

11.05.2021

Прозрачност, професионализъм и почтеност са водещите принципи, към които служебното правителство се придържа неотклонно от началото на встъпването си в длъжност. С действията си кабинетът показва, че успешно може да се работи в рамките на правилата и при спазване на закона. Кабинетът Янев реализира политики честно, пред очите на хората и в открит контакт с обществото.