A-   A+
EN

Мария Габриел - заместник министър-председател и министър на външните работи

Мария Габриел е родена на 20 май 1979 г. в гр. Гоце Делчев. Завършва „Българска и френска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (2001 г.) Магистър е по сравнителна политика и международни отношения в Докторската академия по политически науки в Бордо, Франция (2003 г.) От 2004 до 2008 г. е асистент научен изследовател в Института по политически науки в Бордо, Франция.

Мария Габриел е избирана 3 пъти за член на Европейския парламент – 2009, 2014 и 2019 г. Отличава се с богата парламентарна дейност от 2009 до 2017 година в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията по външни работи, Комисията по правата на жените и равенството между половете. От 2014 до 2017 г. е заместник-председател на парламентарната група на ЕНП в Европейския парламент. Носител е 2 пъти на престижната награда „Евродепутат на годината“. Тя е първи заместник-председател на Европейската народна партия (ЕНП) и заместник-председател на ЕНП Жени.

От юли 2017 до ноември 2019 г., Мария Габриел е европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество. Основни теми, които налага в европейския дневен ред, са цифровите умения, Стратегията на ЕС за изкуствен интелект, програмата „Цифрова Европа“, борбата с дезинформацията и фалшивите новини, високопроизводителните изчислителни технологии.

От декември 2019 до 10 май 2023 г. е европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Под нейно ръководство, програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм +“ и „Творческа Европа“ са с безпрецедентно висок бюджет за периода 2021-2027 г. и извеждат на преден план нови европейски инициативи, сред които европейски университетски алианси, европейска иновационна програма, младите научни изследователи и ролята им в европейското научно-изследователско пространство, отключване потенциала на творческите и културни сектори в Европа, Европейска година на младежта 2022 г. По нейна инициатива е зададена амбицията на ЕС да се изгради европейско образователно пространство до 2025 г.

Мария Габриел е носител на редица престижни европейски и международни награди: Годишната награда на Виенския икономически форум „Партньор на 2020 година“ за принос към икономическото развитие, наградата „Technovisionaire“ за отлични постижения в науката, технологиите и иновациите, наградата на Международния съвет на предприемачите и бизнесмените ENTREPS, наградата за лидерство в подкрепа на стартъпите и иновационните екосистеми в Европа „“Tech.eu“, наградата „Donna é Innovazione“. През 2022 г. водещият новинарски сайт EU-Startups.com я нарежда сред „100-те най-влиятелни жени в Европа в областта на стартиращите предприятия и рисковия капитал“.