A-   A+
EN

Проект на ПМС за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията

 

Частична предварителна оценка на въздействието

 

Становище на администрацията на Министерския съвет

 

Д О К Л А Д

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

НАРЕДБА