Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif25.04.2017

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Търгове
О Б Я В А
05 Юли 2012

Администрацията на Министерския съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1, на основание чл.16, ал. 2 и чл.19, ал. 1 от Закона за държавна собственост, чл.13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ – част от имот – публична държавна собственост за монтиране на телекомуникационни съоръжения – базови станции, климатични и пожароизвестителни системи, сигнално-охранителни системи, антенни мачти и антени - преградена площ от стопанска сграда от 5 (пет) кв. м в стопанство „Евксиноград”, находящо с в гр. Варна.

Търгът ще се проведе на 05 септември 2012 год. от 11,00 часа в залата на 4 етаж на сградата на Министерския съвет, гр.София, бул. „Дондуков” № 1, при следните параметри:

1. Начална тръжна едномесечна наемна цена 400 /четиристотин/ лв., без ДДС.

2. Площта се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3. Цена на тръжните книжа – 50 (петдесет) лв.

4. Закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията - стая № 418 в сградата на Министерския съвет, гр.София, бул. „Дондуков” № 1, всеки работен ден до 16,00 часа до 17 август 2012 год.

5. Оглед на площта се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка от 20 август 2012 год. до 24 август 2012 год. от 11,00 часа до 14,00 часа. За контакти- тел. 02/9402562.

6. Депозитът за участие в търга е в размер на 200 (двеста) лв. и се внася по набирателната сметка на Министерския съвет: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, BIC КОД: BNBGBGSD, БАНКОВА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА, (IBAN): BG38 BNBG 9661 3300 1579 01.

7. Срок за подаване на заявления за участие в търга – до 17,00 часа на 31 август 2012 год.

8. Условия за участие:

- Участник в търга за отдаване под наем на площ, част от недвижим имот - публична държавна собственост може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или чуждестранно лице, регистрирано по националното законодателство на държавата, в която е установен кандидата, което отговаря на условията на търга и притежава лиценз за далекосъобщителни услуги.

- Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост.

9. Изисквания към кандидатите:

- Да са регистрирани като търговци и да притежават лицензия за далекосъобщителни услуги.

- Съоръженията следва да бъдат собственост на кандидата, което се доказва с документ /фактура, договор/, приложен към заявлението.

 
Правителство
Огнян Герджиков

Служебен министър-председател на Република България

 
Илко Семерджиев

Служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването

 
Стефан Янев

Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

 
Малина Крумова

Служебен заместник министър-председател по европейските фондове

 
Деница Златева

Служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

 
Пламен Узунов

Служебен министър на вътрешните работи

 
Кирил Ананиев

Служебен министър на финансите

 
Гълъб Донев

Служебен министър на труда и социалната политика

 
Спас Попниколов

Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Николай Денков

Служебен министър на образованието и науката

 
Ради Найденов

Служебен министър на външните работи

 
Мария Павлова

Служебен министър на правосъдието

 
Рашко Младенов

Служебен министър на културата

 
Ирина Костова

Служебен министър на околната среда и водите

 
Христо Бозуков

Служебен министър на земеделието и храните

 
Христо Алексиев

Служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Теодор Седларски

Служебен министър на икономиката

 
Николай Павлов

Служебен министър на енергетиката

 
Стела Балтова

Служебен министър на туризма

 
Даниела Дашева

Служебен министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения