Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif19.01.2017

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Търгове
О Б Я В А
05 Юли 2012

Администрацията на Министерския съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1, на основание чл.16, ал. 2 и чл.19, ал. 1 от Закона за държавна собственост, чл.13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ – част от имот – публична държавна собственост за монтиране на телекомуникационни съоръжения – базови станции, климатични и пожароизвестителни системи, сигнално-охранителни системи, антенни мачти и антени на сградата на Министерския съвет, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков” № 1.

Площта за отдаване под наем е 2 (два) кв. м от технологично помещение на четвъртия етаж на сградата.

Търгът ще се проведе на 03 септември 2012 год. от 11,00 часа в залата на 4 етаж на сградата на Министерския съвет, гр.София, бул. „Дондуков” № 1, при следните параметри:

1. Начална тръжна едномесечна наемна цена 400 /четиристотин/ лв., без ДДС.

2. Площта се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3. Цена на тръжните книжа – 50 (петдесет) лв.

4. Закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията - стая № 418 в сградата на Министерския съвет, гр.София, бул. „Дондуков” № 1, всеки работен ден до 16,00 часа до 17 август 2012 год.

5. Оглед на площта се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка от 20 август 2012 год. до 24 август 2012 год. от 11,00 часа до 14,00 часа. За контакти- тел. 02/9402562.

6. Депозитът за участие в търга е в размер на 200 (двеста) лв. и се внася по набирателната сметка на Министерския съвет: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, BIC КОД: BNBGBGSD, БАНКОВА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА, (IBAN): BG38 BNBG 9661 3300 1579 01.

7. Срок за подаване на заявления за участие в търга – до 17,00 часа на 31 август 2012 год.

8. Условия за участие:

- Участник в търга за отдаване под наем на площ, част от недвижим имот - публична държавна собственост може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или чуждестранно лице, регистрирано по националното законодателство на държавата, в която е установен кандидата, което отговаря на условията на търга и притежава лиценз за далекосъобщителни услуги.

- Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост.

9. Изисквания към кандидатите:

- Да са регистрирани като търговци и да притежават лицензия за далекосъобщителни услуги.

- Съоръженията следва да бъдат собственост на кандидата, което се доказва с документ /фактура, договор/, приложен към заявлението.

 
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Румяна Бъчварова

Заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи

 
Меглена Кунева

Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Зорница Русинова

Министър на труда и социалната политика

 

 
Лиляна Павлова

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Николай Ненчев

Министър на отбраната

 
Даниел Митов

Министър на външните работи

 
Екатерина Захариева

Министър на правосъдието

 
Петър Москов

Министър на здравеопазването

 
Вежди Рашидов

Министър на културата

 
Ивелина Василева

Министър на околната среда и водите

 
Десислава Танева

Министър на земеделието и храните

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Божидар Лукарски

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения