РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Одобрен е годишният доклад за дейността на СЕВ
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Илко Семерджиев ще ръководи Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Облекчават се процедурите по разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение по българо-турската граница
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Холдинг БДЖ ще продаде имот в Карлово
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Правителството упълномощи министъра на финансите да продължи договорните отношения между България и Standard and Poor’s
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Одобрени са българските позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Факултет „Компютърни системи и управление“ на Техническия университет в София, се преобразува във факултет „Компютърни системи и технологии“
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Специалната куриерска служба преминава в състава на ДКСИ
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Приети са промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Европейската професионална карта ще се издава по електронен път и в България
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Правителството назначи седем областни управители
       дата на заседаниети:15.02.2017
 
Новите правила за оценка на потребностите от социални услуги влизат в сила от 2018 г.
       дата на заседаниети:15.02.2016
 
Д-р Атанас Кундурджиев е новият председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
Вицепремиерът Деница Златева ще упражнява правата на държавата в НДК
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
Правителството одобри промени в състава на Надзорния съвет на НОИ
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
В план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите се включва и осигуряването на машинното гласуване
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
„Български пощи“ ЕАД ще продаде имот в област Монтана
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
Одобрени са резултатите от заседания на ЕКОФИН и на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
Одобрена е Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
Постоянният представител на България към ЕС ще подпише Споразумението за сътрудничество и развитие между Съюза и Афганистан
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
Одобрена е позиция на България по тълкувателно дело на Съда на Европейския съюз
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
Правителството назначи 14 областни управители
       дата на заседаниети:08.02.2017
 
В Устройствения правилник на МС и на неговата администрация са отразени структурните промени в правителството
       дата на заседаниети:30.01.2017
 
Вицепремиерът Илко Семерджиев и министър Гълъб Донев са новите представители на правителството в НСТС
       дата на заседаниети:30.01.2017
 
Вицепремиерът по вътрешен ред и сигурност ще координира подготовката на парламентарните избори
       дата на заседаниети:30.01.2017
 
Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Европейския съвет в Малта
       дата на заседаниети:30.01
 
Тенденция към намаляване на младежката безработица отчита годишният доклад за младежта
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Флотилен адмирал Никола Каранов ще бъде освободен от военна служба
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Одобрено е финансиране по проекта за осигуряване на летателната годност на МиГ-29
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Размерът на минималната работна заплата е определен на 460 лв.
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Правителството ще изпълни четири решения на ЕСПЧ
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Разширява се капацитетът на икономическата зона София – Божурище
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Направени са промени в списъците на републиканските и на общинските пътища
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Бившите казарми в Айтос преминават в собственост на местната власт
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Ще бъдат предоставени две концесии за добив на подземни богатства
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по КФП
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
СБАЛ по онкология в София става университетска болница
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Авиокомпанията Би Ейч Еър е определена за въздушен превозвач от България до Канада
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Правителството одобри позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Одобрено е допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Приета е Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Направени са промени в наредбата, свързана с уведомяването за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Обслужване „на едно гише“ се въвежда и в речните пристанища
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Одобрена е Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на ДФ „Земеделие“ за 2017 г.
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Одобрена е държавна гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Одобрен е проект на Споразумение за предоставяне на услуги между България и Агенцията на НАТО за комуникации и информация
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Приета е национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Правителството одобри допълнителен трансфер за БНТ
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
„Язаки България“ ЕООД ще изгради завод за производство на електрически инсталации за вграждане в автомобили
       дата на заседаниети:25.01.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG