РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Правителството ще изплати обезщетенията по шест дела срещу България в ЕСПЧ
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Въвежда се такса за предоставяне на информация по Регламент (ЕС) №655/2014
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Командирът на Бригада „Специални сили” е определен за второстепенен разпоредител с бюджет
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
НКЖИ получи имоти за укрепване на слабо място в междугарието Лакатник – Елисейна
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
България открива консулство във Венесуела
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Одобрени са резултатите от шест заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Атанас Папаризов е определен за представител на България при СТО
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Заявление за обезщетение за безработица ще може да се подават електронно
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Прецизират се разпоредби, свързани с координацията при управлението на средствата от ЕС
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
България ще подпише Споразумение с Малта за продажба на емисии
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Одобрена е българската позиция за конференцията на високо равнище в областта на пътната безопасност
       дата на заседаниети:29.03.2017
 
Възнаграждението на ромските медиатори ще се увеличи
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Приет е годишният план за действие по стратегията за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Одобрен е отчетът за дейността през 2016 г. на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
4148 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2016 г.
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
УНСС открива три научни института
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
МОН ще изплати последните две вноски за общежитие на Марсело Илиев в CATS College
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Правителството ще приключи дело срещу България в ЕСПЧ
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
България открива нови консулства в Украйна, Полша и Молдова
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Министърът на финансите ще ръководи българската делегация за годишната среща на Съвета на управителите на ЕБВР
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
България подкрепя предложението на Ирландия за назначаване на съдия в Общия съд на ЕС
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Приета е Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода 2017-2020 г.
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Приета е Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Правителството разреши извършването на хидротехнически работи за постигането на проектни дълбочини на пристанища в Бургаския залив
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Променя се Устройственият правилник на Министерството на младежта и спорта
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Наредба регламентира сътрудничество между КФН и ИА „ГИТ“ за защита от дисциплинарно уволнение на лица, сигнализирали за нарушения
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Одобрен е докладът за изпълнението на стратегията за повишаване на събираемостта на приходите през 2016 година
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
БНТ ще осигурява излъчването на Българското председателство на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Одобрено е изменение в текста на българо-румънското споразумение за откриването на два нови гранично-пропускателни пункта
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
България ще подкрепи създаването на Европейска съдебна мрежа за киберпрестъпления
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
България одобрява проекта на Римска декларация
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Утвърдено е прилагащото споразумение към споразумението на България и САЩ за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност
       дата на заседаниети:22.03.2017
 
Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Вицепремиерът по европейските фондове ще координира инициативата „Партньорство за открито управление“
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Правителството утвърди разходите за командировки за четвъртото тримесечие на 2016 г.
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
България открива консулство в щата Луизиана
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Командировани от институциите на ЕС служители ще подпомогнат провеждането на Българското председателство
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Намалява се размерът на някои такси, събирани за дългосрочно пребиваване на чужденци в България
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Одобрена е българската позиция за заседанието на ЕКОФИН
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Правителството прие отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Холандски научно-изследователски кораб ще проведе проучвания в българската акватория
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Одобрени са промени в постановлението за условията и реда за утвърждаване приема на студенти и докторанти
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
С наредба се унифицира подходът при извършване на финансови корекции по програми, съфинансирани от европейските фондове
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Одобрени са нови базисни размери на командировъчните средства при задграничен мандат
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Приет е нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
Осигурени са 20 млн. лв. за заплащане на ваксини
       дата на заседаниети:15.03.2017
 
1,8 млн. лв. са осигурени за стипендии и финансово подпомагане през 2017 г. на деца с изявени дарби от държавни и общински училища
       дата на заседаниети:08.03.2017
 
Холандски научно-изследователски кораб ще проведе проучвания в българската акватория
       дата на заседаниети:08.03.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG