РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Над 1 млн. лв. получават общини по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Одобрени са допълнителни места за студенти по „Фармация“, „Медицинска сестра“ „Акушерка“ и „Кинезитерапия“
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството одобри позицията на България за 10-ата Европейска регионална среща на МОТ
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
„Баластриери“ ЕООД е новият концесионер на находище „Яковия чифлик“
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Актуализират се правомощията на Междуведомствения съвет за изпълнение на ангажиментите на България в областта пространствените данни
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Салдото по консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 1 745,8 млн. лв.
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Нова наредба улеснява доставчиците на горива и енергия за транспорта
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Одобрени са българските позиции за неформални заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Одобрен е модел за централизирано персонализиране на български лични документи с децентрализирано административно обслужване на гражданите
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството одобри проекти за сътрудничество с Полша и с Япония в областта на науката
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Продължава българското участие в Европейското изследване на ценностите
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
С промени в Закона за експортния контрол се намалява административната тежест
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството предлага промени в Закона за изпълнение на Регламент (ЕО) 1236/2005
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
България ще се присъедини към Рамкова конвенция на етиката в туризма
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Създава се ново държавно дружество към ММС – „Сердика спортни имоти“ ЕАД
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Общините получават средства за възстановяване на военни паметници
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Имотите на няколко професионални гимназии в страната стават общински
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
На Народното събрание ще бъде представен анализ за изпълнението на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Правителството ще изпълни две решения на ЕСПЧ
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Актуализират се таксите, събирани в системата на предучилищното и училищното образование
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Одобрен е наръчник за отношенията между ротационното председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Осигурява се симултанният превод за събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Определен е съставът на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2017 г.
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Правителството отпуска 180 000 лв. за довършване на строителството на православния храм в габровския квартал „Младост“
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Администрациите ще се придържат към единни правила при формиране на домейните и наименованията на електронните си пощи
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Определен е нов състав на българската делегация за участие в редовните годишни среши на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Отпускат се 100 млн. лв. за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Правителството одобри състава на българската делегация за редовната сесия на Общото събрание на ООН
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Одобрен е отчет и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Одобрен е годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Правителството одобри Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
В Казанлък ще бъде открит Tехнически колеж към ТУ – София
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
83 деца ще получат персонални пенсии
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Създадени са условия за модернизация на рибарско пристанище във Варна
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Република Корея открива почетни консулства във Варна и Бургас
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа подписват споразумение за автоматизиран обмен на ДНК данни
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
България ще се присъедини към две технически споразумения между страни от НАТО за взаимна поддръжка
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Приета е Работната програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Управлението на риска във фермерството е основна тема на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Одобрени са промени в Правилника за прилагане на ЗОВС
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Правителството създавава Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Правителството одобри проекта на нов закон за физическото възпитание и спорта
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Правителството отпусна близо 3,5 мли. лв. за дейности по национални програми в средното образование
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Министерският съвет утвърди класификацията за разработване на бюджетите за следващите три години
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
Одобрени са 1,2 млн. лева за продължаване изграждането на възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница
       дата на заседаниети:30.8.2017
 
В патентованата марка „Държавен вестник” ще бъде включен и гербът на България
       дата на заседаниети:23.8.2017
 
Цветан Китов е предложен за нов мандат начело на ДАТО
       дата на заседаниети:23.8.2017
 
Приет е годишният доклад за състоянието на националната сигурност
       дата на заседаниети:23.8.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG