РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Одобрена е годишната програма за участие на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Приет е Планът за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Приет е план за оказване на поддръжка от България като страна-домакин на сили на НАТО
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Приета е методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Правителството одобри бюджетната процедура за 2018 г.
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Осигурени са 10 млн. лв. допълнително за главните дирекции „Изпълнение на наказанията” и „Охрана”
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Община Видин получава управлението върху крепостта „Баба Вида”
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
За ратификация е предложено присъединяването на България към Центъра за координация на придвижването „Европа”
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Одобрен е проект на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Саудитска Арабия
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Одобрена е програма за сътрудничество в областта на културата и образованието между България и Австрия
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Три дружества получават концесии за добив на подземни богатства
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“
       дата на заседаниети:
 
Посланикът ни в Испания става постоянен представител на България в Световната организация по туризъм
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Осигурени са средства за правно представителство и защита на български граждани, подсъдими в Малайзия
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2017 г.
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Одобрени са промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Поставят се крайни срокове за употребата на олово в три вида автомобилни компоненти
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Удължава се срокът, в който на длъжности за старши офицери ще може да се назначават офицери с една степен по-ниско звание
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Одобрени са промени в Закона за железопътния транспорт
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Одобрени за 9,3 млн. лв. за временно командироване в Постоянното представителство на България в Брюксел
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
С нова наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци се облекчават процедурите за общините
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Правителството одобри позициите по две дела на Съда на ЕС
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Министърът на здравеопазването ще сключи договори за учредяване на ограничени вещни права върху имоти във връзка с проекта за подкрепа на спешната помощ
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
За ратификация е предложено присъединяването на България към Организацията за европейско публично право
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Директорът на дирекция „Централно координационно звено“ в МС е ръководител на Националното координационно звено по Българо-швейцарската програма
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Направени са промени в Класификатора на длъжностите в администрацията
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Удължава се срокът за разработване на нормативната уредба за въвеждане на тол системата у нас
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
България ще бъде официална страна-партньор на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица Берлин 2018“
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
Правителството отпусна 9,7 млн. лв. за наложените мерки за ограничаване и ликвидиране на птичия грип
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
АПИ ще кандидатства за финансиране на проект за модернизация на пътя Калотина – СОП
       дата на заседаниети:18.01.2017
 
По ИНТЕРРЕГ Гърция-България се осигуряват средства за изграждането на ГКПП Рудозем-Ксанти
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Президентът Плевнелиев ще може да ползва офис след края на мандата си за извършване на обществена дейност
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
България ще преговаря с Австрия за придобиване на високопроходима техника за охрана на държавната граница
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Правителството одобри резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Закрива се домът за медико-социални грижи за деца „Св. София“
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Облекчава се процедурата по предоставяне право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Одобрени са промени в Устройствения правилник на МВнР
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Определен е концесионер за добив на пясъци и чакъли от находище „Пиринковец”
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
МОСВ предоставя над 15 млн. лв. на Националния доверителен екофонд за енергийна ефективност
       дата на заседаниети:11.01.2016
 
Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
       дата на заседаниети:11.01.2016
 
Приети са отчетът за дейността на НСИ през 2016 г. и Националната статистическа програма за 2017 г.
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Определени са нови коефициенти за финансиране обучението на студенти в държавните ВУЗ
       дата на заседаниети:11.01.2016
 
Вицеадмирал Емил Ефтимов е предложен за изпълняващ длъжността началник на отбраната
       дата на заседаниети:11.01.2016
 
Определени са концесионерите на шест морски плажа
       дата на заседаниети:11.01.2016
 
Правителството отпусна 22,8 млн. лв. за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала „Хемус“
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Подготовката на Българското председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. протича според заложените срокове
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Министърът на енергетиката е упълномощен да подпише меморандума за изграждането на междусистемната газова връзка България - Сърбия
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Увеличава се щатната численост в ГДИН и в Агенцията по вписванията
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Близо 437 млн. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г.
       дата на заседаниети:11.01.2017
 
Одобрен е План за противодействие на битовата престъпност
       дата на заседаниети:06.01.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG