РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Четири професионални гимназии стават общинска собственост
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Правителството утвърди Рамковото споразумение между ЕС и Австралия
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
България и Великобритания разширяват сътрудничеството си в областта на логистичната поддръжка на въоръжените сили
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Правителствата на България и Република Македония ще работят за поевтиняване на роуминга
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Над 3,2 млн. лв. ще бъдат вложени в добив на варовици в община Мездра
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Министерството на образованието и науката ще има още един представител в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Общините получават над 16 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа и стимулиране на резултатите в училищата
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Борис Димитров ще ръководи ДКСИ и през новия мандат на Комисията
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Министерски съвет ще получи от БНТ авторските права на аудиовизуалните материали от Българското председателство на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Министерският съвет предлага законови промени в областта на държавната помощ за филмопроизводството
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Предлагани законови промени улесняват унищожаването на касетъчни боеприпаси
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Засилва се контролът върху фуражите
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Преводи на документи от чужбина ще се заверяват от нотариуси в България
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на културата
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Петя Александрова е назначена за изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Договаряме сътрудничество с Кипър в областта на търговското корабоплаване и на образованието
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Одобрен е проект на Спогодба между България и Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Предоставят се близо 47 млн. лв. за подобряване на общинска инфраструктура
       дата на заседаниети:22.11.2017
 
Правителството прие годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Средната продължителност на живота в България се увеличава до 74,7 години
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Осигурено е финансирането на събитията, с които ще бъде отбелязана 100-годишнината от Първата световна война
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
България отпуска 723 030 лева за разрешаване на хуманитарни кризи в развиващите се държави
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Общините получават 440 796 лева по две национални програми за развитие на образованието
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрени са типовите изявления за присъединяване или намерение за участие на България по два международни документа в областта на отбраната
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството одобри резултатите от заседания на Съвет “Общи въпроси”
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
С 15 години се продължава концесията за добив на подземни богатства от находище „Староселци“
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Унгария ще легализира тайвански официални документи за България
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
За ратификация е предложено изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги в отрасъл ВиК
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
ЕС и държавите-членки засилват сътрудничеството си с Армения
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
България ще подпише Протокола за изменение на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за трансфер на осъдени лица
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрено е присъединяването на страната ни към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрени са позициите на България за заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Подсилва се капацитетът на ИА „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Прецизира се нормативната уредба за организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Предлагана промяна в Търговския закон предвижда премахване на акциите на приносител
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
1,2 милиона пенсионери ще получат добавка кьм пенсиите си за Коледа
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството одобри визията на България за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Правителството предостави допълнителни 10 млн. лв. на Националния компенсационен жилищен фонд
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрена е позицията на България по дело на Съда на Европейския съюз
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Жени Начева ще бъде председател на Надзорния съвет на НЗОК
       дата на заседаниети:15.11.2017
 
Одобрен е Докладът за дейността на Съвета за административната реформа
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Росен Чобанов е българската кандидатура за член на УС на Международната банка за икономическо сътрудничество
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Определени са управляващ и сертифициращ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Правителството ще изпълни решения на ЕСПЧ по жалби срещу България
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Близо 13,5 млн. лв. се отпускат за преодоляване на щетите от бедствия
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
112 хил. лв. ще бъдат отпуснати за стипендии на млади спортисти
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВнР
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
АПИ получава имоти за строителството на обхода на Габрово
       дата на заседаниети:07.11.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG