Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif11.12.2017

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: Със сигурност ще има загуба на средства по ОП „Околна среда“, въпросът е доколко тя може да бъде минимизирана
16 Ноември 2014

Интервю на министъра на околната среда и водите за предаването „Неделя 150“ на БНР

Министър Ивелина Василева ще говори за възстановяването на плащанията по Оперативната програма „Околна среда“ 2007-2013 г. Със специално писмо Европейската комисия изпрати тази вест на българските власти и беше казано, че всички условия за възстановяване на спрените плащания по оперативната програма за изпълнени. Най-напред, г-жо Василева, на какво отдавате това решение?

Разбира се, отдавам го това решение на Европейската комисия на възстановеното доверие към държавата ни. Отдавам го също така и на неимоверните усилия, които бяха положени от екипа на оперативната програма, от служителите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), от техните действия за подобряване на системите за управление и контрол. Това беше изискването на Европейската комисия. Отдавам този успех също и на факта, че бенефициентите, независимо колко трудно им беше през тази изминала година, в период на спряно финансиране не само от европейския, но и от националния бюджет в продължение на половин година, продължиха да работят по тези проекти – проекти, изключително тежки, сериозни, предизвикателни, от гледна точка на мащаба, от гледна точка на сложността. Така че действително това е много добра новина за България. Но тъй като слушах и г-жа Раковска, не мога да не се съглася с това, че оттук нататък предизвикателствата също са много големи.

Има нещо, което прилича на този образ, който по друг повод се появи. Вие се върнахте към следите си, вие, се върнахте обратно към сянката си, там, където работихте години наред като заместник-министър, когато се случи тази неприятна история със спирането на плащанията. Можете ли да припомните как стана това?

Всъщност може би трябва да поясним в хронологичен порядък, че спирането на плащането се случи ноември месец 2013 г., когато на власт беше правителството на Орешарски.

А първото решение на комисията, което постави на фокус нередностите в обществените поръчки?

Това решение на комисията за временно спиране на плащанията, което се случи ноември месец 2013 г., беше базирано на одитен доклад, извършен в периода август-септември месец в управляващия орган на МОСВ. Може би вие визирате една кореспонденция, която беше провеждана във връзка с констатации на Европейска сметна палата и Европейската комисия, където се третираше казусът, свързан с така нареченото „смесване на критерии“. Това е казус, за който ние имахме ясна национална позиция. За жалост тя не беше поддържана в последствие, защото всъщност и двата органа имаха различни становища. Там става въпрос за установено нарушение от националните органи, от управляващия орган в периода 2009-2013 г., установено нарушение, като подходът, който ние възприемахме, беше да се анализира дали изобщо тази грешка води до финансова щета за програмата. Това е логиката при налагането на финансови корекции. Това е вписано изрично в регламента – само ако има щета за европейския бюджет, тогава се налага финансова корекция. Т.е. това беше една тема, която според мен подлежеше на дебат с Европейската комисия, но поради решението, което беше взето от страна на вицепремиера Златанова и на правителството на г-н Орешарски, се пристъпи към бих казала доста тежка процедура по налагане, по масово налагане на финансови корекции на общините и другите бенефициенти – нещо, което все пак допълнително затрудни хода на програмата и също така подлежи на допълнителен анализ, дали и доколко голяма част от тези финансови корекции са обосновани, основателни. Това е нещо, с което вече се занимаваме. Тепърва ще бъде анализирано и целта ни е наистина да бъде справедлив подходът, който се възприема.

Исках, за да бъде справедлив подходът, да чуем тези дами – Искра Михайлова и Зинаида Златанова, но те в момента не желаят да се включат. Затова е важно да се установи истината. И тъй като г-жа Нона Караджова, ако тя беше безупречна – аз помня безкрайните й объркани изказвания – защо не е в състава на новото правителство?

Това са въпроси, които не е редно да бъдат отправяни към мен, разбира се. Но начина, по който задавате въпроса, според мен не може да доведе до друг отговор, освен един: тук не става въпрос за персони, не става въпрос за абсолютна безупречност. Няма такова нещо като абсолютни категории. Това, което е необходимо, е системата да работи координирано, да работи ефективно, да работи в посока постигане на цели, които са свързани наистина с ефикасност и ефективност при разходването на средствата. И може би тук е мястото да се върна към темата, която беше подхваната от г-жа Раковска. Действително ОП „Околна среда“ е може би единствената програма, която в най-висока степен изпълнява ангажиментите на държавата ни от гледна точка на европейското ни законодателство, защото целите, които трябва да бъдат постигнати в секторите „Отпадъци“, „Води“ и „Биоразнообразие“, са изключително сериозни и те са свързани с ангажименти на държавата ни. Защото са ангажирани публични власти – и държавата, и общините, защото проектите, които се изпълняват, безспорно водят до подобряване на качеството на живот на българските граждани.

По това къде бяха нарушени обществените поръчки? Къде се създаваше проблема? Как ще го преодолеете? А също и по това, което казват бенефициентите – безкрайни затруднения, които като че ли се създават с удоволствие на възложителите. Има такова чувство. Разбира се, и шефът на Сдружението на българските общини г-н Тодор Попов беше много конкретен – иска опростяване на изискванията.

Абсолютно съвпада това и с нашата цел. При реализацията на оперативните програми през така наречения „нов програмен период“ – той вече започна де факто – 2014-2020 г. една от основните задачи е опростяване на процедурите, облекчаване на работата на бенефициентите. Споменати бяха и сроковете, чието спазване ще бъде задължително, включително и с възможности за понасяне на наказания от служителите, които си позволяват да забавят преписки и процедури. Това е наш политически ангажимент. Другото, което вие упоменахте, свързано с обществените поръчки – също част от политическата ни програма е привеждането на законодателството разбира се изцяло в посоката на модерното европейско законодателство. Знаете, че наскоро на европейско ниво беше приета нова Рамкова директива за обществените поръчки. Тя ще бъде транспонирана в българското законодателство и целта е да се гарантират принципите за прозрачност, за лоялна конкуренция. Това може да стане чрез въвеждането на опростени процедури, отново стандартизирани тръжни документи, електронни досиета и координиране и засилване на предварителния контрол, на базата на резултатите от анализите за допускани в миналото грешки.

Хората биха били доволни, ако вие назовете къде ще отида сега върнатите средства.

Всъщност това, което Европейската комисия направи чрез акта на отблокирането на средствата, е възможността да бъдат възстановявани към българския бюджет разходвани средства по програмата. С други думи, това е глътка свеж въздух за националния бюджет. Що се отнася до проектите, аз не бих отличила нито един от тях, който приоритетно и максимално бързо ще получи финансиране, защото всъщност нашата цел в останалия срок до края на годината – месец и половина време, е максимално бързо да разплащаме към общините, към бенефициентите всички искания за възстановяване на средства, които те са депозирали в управляващия орган. Това не само ще нормализира процеса на работа, това също така ще доведе до минимизиране на риска от загуба на средства, а загуба ще има.

Вашият вицепремиер г-н Дончев каза, че най-голяма ще бъде загубата по тази оперативна програма. Каква ще бъде тя?

Със сигурност ще има загуба, въпросът е доколко може тя да бъде минимизирана в това време, което ни остава. Затова ние предприемаме поредица от спешни мерки. Както стана ясно, във вторник предстои да се състои мониторинговия комитет на оперативната програма, на който ще бъде представено текущото състояние, реалната картина и рисковете за двата фонда, от които програмата черпи ресурс – Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. В понеделник предстоят технически разговори с мисията на Европейската комисия и във вторник ние ще представим числата, които са свързани с идентифицираните рискове от загуба на средства. Но както споменах и по-рано, ние не можем да елиминираме риска от загуба на средства. Със сигурност ще има загуба, въпросът е да я направим възможно най-малка.

Разбира се, очакването да бъдат възстановени плащанията беше очакване и на предходното правителство – имам предвид още на служебното правителство, и съвсем точно беше казано кога това ще стане. Т.е. става дума за усилията на няколко екипа, нали така?

Така е, безспорно. Аз смятам, че служебното правителство положи наистина сериозни усилия за това да се ускори темпото по привеждането на мерките, които са свързани с подобряване на системите за управление и контрол. И не на последно място, едно особено важно значение, което беше взето по време на служебното правителство, а именно – да се позволи на националния бюджет да разходва средства в размер на до 700 лева по двете спрени оперативни програми – „Околна среда“ и „Регионално развитие“. Това беше наистина ключово, защото през изминалата година в продължение на 5 месеца – от март до август, общините, които имат ангажиментите да изпълняват проектите, не получиха нито лев, за да се възстановят разходи, направени вече от тях. Това безкрайно затрудни общините, наистина създаде критичност от гледна точка на изпълнението на публичните им ангажименти и наличието на финансов ресурс в собствените им бюджети. Отрази се и на строителния бранш, защото някои от фирмите трябваше да работят на обектите без да получават заплащане за това, други пък не можеха да си го позволят – освободиха работници, освободиха строителна техника, и всичко това се случваше точно в най-активния строителен сезон, когато наистина много можеха да напреднат строителните дейности. Затова беше много важно възстановяването на разплащанията към бенефициентите към националния бюджет. И аз искам да напомня, че това е ангажимент на държавата-членка по смисъла на регламента – когато има спиране на програмата, това не освобождава от ангажимент държавата да се разплаща към бенефициентите. Затова приветствам това действие на служебното правителство.

Може ли, г-жо Василева, да кажете, тъй като има своеобразна надпревара във вашето правителство и като министри, изключително настояване за усвояване на тези евросредства – какво е реалистично да обещаете, да предвидите от усвояването на европейските средства по тази програма?

Знаете ли, аз не бих го нарекла надпревара. По-скоро бих го нарекла една обща цел на правителството, защото целта ни е свързана с възможността България в максимална степен да се ползва от европейската солидарност. Затова всички колеги, които отговарят за оперативни програми, разбира се, и вицепремиерът, който носи отговорността за този ресор, имаме общото виждане, че трябва да бъдат положени максимални усилия темпото на работа да се ускори на максимум, за да не се допуска неусвояване на нито едно евро, което по принцип е полагаемо за България. Трудно ми е на този етап да дам прогноза за процента на усвояемост. Това, което ми се иска, е той да бъде максимален. Спомням си, че по програма ИСПА 2009 г., когато поехме управлението на държавата, степента на усвояемост беше 34%, а всъщност беше останала само една година до края на периода за допустимост на разходите. С наистина много сериозни усилия и много работа успахме да постигнем 83% усвояемост, което имайки предвид липсата на предходен опит на България, е наистина успех. Затова мисля, че опитът, който вече е натрупан, ако щете и грешките, които бяха направени и които можем да ползваме като поука, ще помогнат за това България да се справи най-добре.

По отношение на тази блестяща иначе новина, че министрите сами определят екипите си, вие сама ли назначихте тези ваши заместници – Павел Гуджеров и Красимир Живков?

Трима заместници имам…

И още?

Павел Гуджеров, Красимир Живков и Бойко Малинов. Това са хора, с които съм работила, които имат своите силни страни. Бойко Малинов – дългогодишен експерт, прекрасен професионалист, с който съм работила в министерството. Красимир Живков и Павел Гуджеров – хора с административен, с управленчески опит, хора, които биха помогнали в задачите, с които са натоварени, да се засили координацията и контрола в звената и в регионалните структури на министерствата.

И го казвате без сянка на съмнение, тъй като при тиражирането на техните имена веднага се появиха сенчести страни на биографиите им? Гуджаров е бил проверяван от Комисията за защита на конкуренцията – допуска нарушения. А също така става дума най-вече за загубите, които той е реализирал като заместник-кмет на Бургас.

Грешите - на Раковски.

На Раковски, на град Раковски. Но сега искам да привлека вниманието ви: да безспорно, твърде е дълга биографията а Красимир Живков, бивш шеф на областната управа - София-област, и бивш кмет - два мандата кмет на град Правец. Не говорим за разбогатяването му, неимоверно, за една обикновена заплата на човек във властта. Но да попитаме поне... Дори не говорим за съмненията, извършваните проверки по неговите действия от Сметната палата. Да го попитаме за неговото образование, тъй като има съмнение, че той действително притежава диплома за висше образование.

Вие сте в правото си да задавате всякакъв род въпроси, но според мен, когато се излиза с подобни обвинения, все пак те би трябвало да бъдат подплатени с някакви доказателства и не е сериозно така да се хвърлят обвинения.

Не обвинения, става дума за проверки на сериозни обществени органи, на регулатори.

Така е, вие цитирахте факта, че господин Гуджеров, в ролята си на заместник-кмет на община Раковски е бил отговорен за изпълнението на европейски проекти, които са били предмет на проверка, но трябва да ви кажа, че няма европейски проект, който да не е бил проверяван и всъщност разговорът ни до този момент, сочи точно за това, че наистина контролът е изключително строг. Що се отнася вече до конкретни констатации - аз не съм запозната, но съм убедена в това, че това е един изключително обещаващ млад човек, със стабилно образование и включително честен, открит и смятам, че ще допринесе за подобряването на работата в министерството.

Кой?

Говоря за г-н Гуджеров до този момент. Г-н Живков е по-опитен човек, има опит, както споменах, в управлението както и на общинска администрация, така и на държавна администрация, на областна структура. Знаете, че Министерството на околната среда, което отговаря за политиките, свързани със опазването на околната среда и компонентите от нея, работи в тясно взаимодействие с общините, защото по смисъла на закона общините са тези, които са отговорни за прилагането на политиките в сектора „Води“, в сектора „Отпадъци“, има сериозни ангажименти в сектора „Въздух“, по прилагането на мерките, които са свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух.

 

На вас не ви правят впечатление тези неща от биографията на Живков - тези разправии, които е имал със Сметната палата, обществени поръчки без търгове, недекларирал е имотното си положение пред Сметната палата, имоти?

Всеки носи своята отговорност и ако той има такава, ако има доказани вини, то има компетентни органи, които съответно могат да упражнят своя контрол върху това.

О, тъкмо това е проблемът. Тези хора ли ще връщат средствата по европейската програма? Нали ще ги погледнете с голямата лупа?

Може би не сте запозната в детайли с ресорите, с които екипът ще се занимава. Всъщност ресорите са разпределени по този начин, че колегата Гуджеров ще отговаря за води и климат, г-н Живков ще отговаря за политиката в сферата на отпадъците и контрола на регионалните звена, а г-н Малинов ще отговаря за политиките, свързани с превантивната дейност, оценки по въздействието на околната среда, оценки за съвместимост с НАТУРА. Аз ще имам отговорност за оперативната програма и взаимодействието с международните и европейските партньори.

Това означава, че предимно вие ще наблюдавате международната програма, международните контакти?

Смятам, че изхождайки от опита си до този момент, това е нещо, с което ще се справя.

И те, като радетели там, където сте ги причислили, са безопасни в тези полета, в които сте им предоставили правомощия?

Не мисля, че конкретно поставяте въпроса. Ние сме един екип, който ще работи заедно, за да изпълняваме политиките и целите на министерството, на ведомството.

Други промени структурни ще има ли?

Аз имам вяра в това, че ние имаме ясна визия за това как да се развива министерството, като компетентен орган с много сериозни ангажименти по отношение на хоризонтално прилагане на политики, по отношение на взаимодействие и координация с други ведомства и органи, и заинтересовани страни. Имаме пълно разбиране за това и ще работим в режим на пълно взаимодействие и доверие.

 

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Томислав Дончев: Шест години пред края са договорени 50% от европарите
04 Декември 2017

Започваме подготовката на следващия програмен период, казва заместник министър-председателят пред в. „24 часа“

trans.gif
Красен Кралев: Българските деца имат нужда от герои като Григор
04 Декември 2017

Увеличаваме заплатите на топсъстезателите, казва министърът на младежта и спорта пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: 163 милиона ще бъдат изразходвани за модернизация на спешната помощ в страната
01 Декември 2017

Всички трудности са преодолени и подготовката на проектното предложение се изпълнява в срок, заяви министърът на здравеопазването в интервю за "Денят започва" на БНТ

trans.gif
Лиляна Павлова: С председателството ще променим имиджа на България
01 Декември 2017

За нас е важно да бъдем движеща сила за просперитета и стабилността и мира в региона, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС пред Българската телеграфна агенция

trans.gif
Теменужка Петкова: Няма да съм аз министърът, подписал да не се прави нищо с АЕЦ “Белене”
25 Ноември 2017

Не може с лека ръка да бъдат отписани вече похарчените за оборудване 3 млрд. лв., казва министърът на енергетиката пред в. „24 часа“

trans.gif
Нено Димов: Забраняваме старите печки
24 Ноември 2017

Сервизите няма да пускат повече замърсяващите коли, казва министърът на околната среда и водите пред в. „24 часа“

trans.gif
Николай Нанков: 85 млн. лв. сме заделили за „Хемус“ в бюджета за 2018 г.
23 Ноември 2017

Надявам се до края на декември да има договор с изпълнителя на тол системата, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „Монитор“

trans.gif
Ивайло Московски: От средата на 2018 г. роумингът със Западните Балкани ще падне с пъти
13 Ноември 2017

За тези 739 млн. лв. еврофинансиране за „Струма“ в Брюксел лично се намеси Борисов, казва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията пред в. „24 часа“

trans.gif
НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: РАЗДАВАМЕ 30 БЕЗПЛАТНИ ПОЧИВКИ ЧРЕЗ ТОМБОЛА
10 Ноември 2017

За втора поредна година България може да се похвали с рекорден туристически ръст, казва министърът на туризма за в. "Стандарт"

trans.gif
НЕНО ДИМОВ: ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА среда
07 Ноември 2017

Министърът на околната среда и водите пред агенция "Фокус"

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения