Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif17.01.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Министър Васил Щонов: Няма да бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност"
26 Август 2014

Интервю на министъра на икономиката и енергетиката за БТА

Министър Щонов, в края на юли беше оповестено,че за да не бъдат загубени средства по оперативна програма "Конкурентоспособност", само през 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани средства в размер на 192 млн.евро. Тогава беше съобщено, че от началото на тази година до 30 юни са били

сертифицирани 77 млн.евро или 40 на сто от сумата. Какви са актуалните данни?

 

През 2014 г. трябва да бъдат сертифицирани малко над 192 млн. евро безвъзмездна финансова помощ. До моментаот тях са сертифицирани 118 млн. евро, а 16 млн. евро са в процес по сертифициране. Това означава, че почти 70 на сто от планираните за годината средства по оперативната програма са

сертифицирани. Сертифициращият орган имаше забележки по три процедури и по тях бе спряно сертифицирането. Управляващият орган на ОП"Конкурентоспособност" отстрани нередностите и още на 20 август получихме зелена светлина за сертифициране по една от процедурите. В оптимални срокове ще изпълним коментарите и по другите две, така че чакащите 25 млн. евро ще бъдат подадени към Сертифициращия орган. Оставащите 33 млн. евро ще бъдат разплатени към бизнеса и сертифицирани до края на 2014 г. Тази цел е напълно постижима и средствата няма да бъдат загубени.

 

Вашето мнение за това дали програмата е под риск?

 

В качеството си на министър, заедно с моя екип, ще направим всичко възможно да се отстранят нередностите по оперативната програма и да се минимизира рискът от загуба на средства. Ще създадем необходимата организация за успешно приключване изпълнението на настоящата програма. Изготвен е

списък с рисковите проекти, тяхното изпълнение се проследява стриктно - изискваме информация от бенефициентите и се правят проверки на място. Необходима е бърза реакция за подобряването на системите за управление и контрол на ОП "Конкурентоспособност" и връщането на доверието на бизнеса и на европейските ни партньори към програмата.

 

На какъв етап е проверката на инспектората на министерството по прекратена процедурата за технологична модернизация на малките и средни предприятия по оперативната програма "Конкурентоспособност". Има ли вече предварителни заключения?

 

Проверката на Инспектората на МИЕ е завършила в края на месец юли. Основните препоръки са свързани с преглед на документите по процедурата за технологична модернизация и ясно дефиниране на правата за достъп на

служителите до тях.

 

Какви са възможностите тази процедура да бъде обявена в рамките на новата оперативна програма още тази есен и има ли предварителни разчети на каква стойност ще е тя?

 

Подобряването на производствения капацитет на малките и средните предприятия в България е предвидено и в следващата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Последните коментари на Европейската

комисия от месец август т. г. се отразяват в момента. Предстоят още срещи на експертно ниво, след което програмата ще бъде изпратена в ЕК за одобрение. Работим и по ускорена подготовка нанеобходимите вътрешни документи и системи за управление и контрол, които да дадат необходимата увереност на партньорите, че новата програма ще се управлява в съответствие с правилата и

средствата ще се изразходват ефективно. Едва след това ще бъдат обявени първите процедури по ОПИК.

 

През следващия програмен период по новата

оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще остане

ли предложението безвъзмездната помощ за фирмите от Северозападния регион, които кандидатстват с проекти по програмата, да достигне до 75 на сто?

 

Одобреното преди две седмици Споразумение за партньорство за периода 2014-2020 г. предвижда целенасочена подкрепа за Северозападния регион на България по оперативните програми. По програма ОПИК ще бъдат насочени средства за

повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия, насърчаване на предприемачеството и иновациите в този район на страната. Размерът на финансовата помощ ще бъде определян за всяка конкретна процедура.

 

Основният проблем на бенефициентите по програмата е намирането на средства за съфинансиране. Остава ли актуална идеята по новата програма да се създаде гаранционен фонд, управляван от банка, в подкрепа на съфинансирането?

 

Предвижда се за следващия програмен период 2014 - 2020 г. да бъде създаден Гаранционен фонд. По тозиначин ще се разреши един от основните проблеми пред бизнеса - липсата на достатъчно обезпечение при необходимост от

кредитиране. Европейската комисия ни насърчава да надградим добрия опит от този програмен период в прилагането на финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. Макар че финансовите инструменти стартираха сравнително късно през този период, темпът на усвояване показва, че необходимостта е била безспорна.

Гаранционният фонд в рамките на инициативата Джереми, например, към края на юли е усвоен на 97 на сто. Търсенето е голямо и се надявам за следващия период 2014-2020 тези инструменти да могат да стартират по-бързо.

В тази посока са и част от коментарите, които получихме по ОПИК, и които отразяваме. Финансовите инструменти са особено подходящи за новостартиращи, иновативни проекти, които трудно могат да убедят банките, например, в потенциала си. Проектите за енергийна ефективност също са подходящи за финансиране чрез използването на финансови инструменти. Очакваме да получим и резултатите от анализ на пазарните нужди от

финансови инструменти, които ще използваме за целите на ОПИК. Ще

се възползваме и от възможностите за съчетаване на финансови инструменти с безвъзмездна помощ, които регламентите за този период позволяват.

 

На каква стойност се очаква последно да е новата програма?

 

В Споразумението за партньорство 2014 – 2020 от Европейския фонд за регионално развитие за страната ни е отделен ресурс в размер на 3.63 млрд. евро. От тази сума 1.18 млрд. евро са за оперативна програма "Иновации и

конкурентоспособност". Ще бъде добавено и 15 на сто национално съфинансиране, с което общият бюджет на програмата ще достигне 1.39 млрд. евро.

 

Ще има ли проверка през септември от ЕК на Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към Министерството на финансите. Тази проверка ще включва ли оперативните програми. Да се очаква ли и европейска проверка на процедурата за технологична модернизация на малките и средните предприятия?

 

Не разполагаме с такава информация към момента, но ние ще се вслушаме в препоръките и изводите от всяка проверка.

 

Вашият ресорен зам.-министър съобщи тези дни, че има притеснителни сигнали от бенефициенти и други партньори в управлението на евросредствата. Моля за повече подробности. Приключи ли проверката в тази връзка, готов ли е планът за действие и какво предвижда той?

 

Получихме резултати от няколко вътрешни проверки, продължаваме да получаваме сигнали за нередности. Имаме резултати и от външни проверки. Действията ни ще бъдат насочени в няколко области - подобряване на вътрешните процеси, така че отговорността да е ясна, а не "споделена" и размита, ясно дефиниране на правата на достъп на служители до документи,

за да не възникват съмнения за опорочаване на процедурите и нерегламентирани контакти. Доверието към системата е ключово за успешното управление на програмата, целта ни е да предприемем необходимите мерки, за да го укрепим. Важно е да използваме научените уроци и при подготовката на системите за управление и контрол за следващата програма.

 

Стана известно също, и че за новата програма "Иновации и конкурентоспособност" са получени коментариот ЕК. Какви промени се искат от България?

 

Да, в началото на този месец са получени официалните коментари на ЕК по проекта на новата програма. Основните коментари са свързани с конкретизиране на финансовите инструменти, отстраняване на припокриването, както и

осигуряването на допълняемост с останалите оперативни програми и подобряване на методологията и критериите за оценка на ефекта. Последното е много важно, тъй като през следващия програмен период страната ни ще трябва да показва резултатите и ефектите от инвестирането на средства по програмите, как те спомагат за постигането на националните цели. Затова и Споразумението за партньорство, и в частност ОПИК, ще бъдат насочени към подпомагане на реформи, които да подобрят представянето на страната. За ОПИК един от ключовите стратегически документи е Стратегията за интелигентна специализация, която обосновава необходимостта от целенасочена подкрепа в няколко приоритетни области. Съществен коментар по ОПИК е необходимостта да изясним връзката на инвестициите по ОПИК с тези приоритетни области и

ефектите, които очакваме да постигнем.

 

Остава ли предложението за иновационната дейност по новата програма да бъдат определени 21 на сто от бюджета й?

 

Да, към момента бюджетът за приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" на ОПИК са предвидени 21 на сто от бюджета на програмата.

 

Кои сектори в Иновационната стратегия за интелигентна специализация за новия програмен период са определени като "интелигентни" и остава ли правилото, че само описаните в стратегията ще бъдат подкрепяни по новата програма?

 

В проекта на Иновационна стратегия фокусът за развитие на иновациите е насочен към секторите чисти технологии, информационни и телекомуникационни технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните индустрии.

Това са области, които имат висок потенциал да допринесат за ускорено икономическо развитие. Фокусираната подкрепа в тези области ще бъде ясно отразена в новата версия на ОПИК, която ще дискутираме с ЕК. ОПИК обаче ще продължи да подкрепя и компании извън тези области съобразно с целите, които

си поставяме с програмата. Енергийната ефективност, например, касае и компании извън тези области. Други схеми, както и финансовите инструменти, ще бъдат достъпни за по-широк кръг компании. Важно е обаче да имаме ясна връзка между подкрепата по ОПИК и постигането на заложените цели и ефект върху икономиката и потенциала й за ускорено развитие.

 

Бизнесът очаква спад от 12 на сто на приходите от международен и български туризъм за годината и тежко лятото 2015 г. Вашите очаквания и визия как да се преодолее евентуално подобна негативна тенденция?

 

Напротив, въпреки неблагоприятната в климатично отношение година, според данните на БНБ приходите от международен туризъм за периода януари-май 2014 г. са с 5.3 на сто повече от 2013 г. Българският туризъм вече има и следва

своята стабилна стратегия за устойчиво развитие, в която ключовата дума е диверсификация. Ние ще продължим работата в тази посока, затова и запазихме на поста заместник-министър Ботев, за да гарантираме стабилност и последователност на политиката в туристическия бранш.

 

Какви са възможностите служебното правителство да отговори на очаквания на бизнеса по отношение наискането да се създаде регистър на туристическите атракции - публична собственост, да се опишат туристически зони и места и точки?

 

Знаете, че служебното правителство няма законодателна инициатива, а и в момента парламентът не работи. Изпълнимата задача пред нас е да се отвори врата за широка дискусия за нуждата от създаване на такъв регистър. Нека всички заинтересовани страни дадат мнението си за необходимостта от

дефиниране на понятията туристически зони, места и точки, а по темата с управлението, формите на публично-частно партньорство, маркетинга на дестинациите. Тези неща трябва да се заложат адекватно в нашето законодателство. А иначе създаването на подобен регистър, който да отчита новите технологии и да инкорпорира в себе си иновативни решения и възможности за употреба, безспорно би бил изключително полезен за потребителите на туристически услуги, но и за дейността на туристическата

администрация.

 

Възможно ли е да се осигурят повече средства за национална туристическа реклама за 2015 г. и колко точно, с идеята да се предостави възможност за повече реклама за вътрешния туризъм, за да може да се компенсира 2015 г., която според бизнеса е застрашена от намаляване на туристи от основни

пазари за България - какъвто е руският пазар?

 

Крайната цел е 1 на сто от приходите от туризъм да бъдат насочени за национално промотиране на България, за изследване на целеви пазари, за маркетингови анализи. Ние като служебно правителство ще направим необходимия анализ и основата за следващия бюджет, тогава когато редовното

правителство и парламентът ще могат по конституция да го обсъдят и приемат под формата на закон.

 

Ще има ли смени в ръководствата на ресорни на министерството агенции и на кои?

 

В момента давам възможност на всеки мениджър на структурите към МИЕ да подобри работата си. Ако има кадрови промени, те ще са обосновани и ще са с цел повишаване ефективността на съответното дружество или агенция.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Томислав Дончев: Шест години пред края са договорени 50% от европарите
04 Декември 2017

Започваме подготовката на следващия програмен период, казва заместник министър-председателят пред в. „24 часа“

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения