Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif16.12.2017

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: 86% от финансовия ресурс по ОП „Околна среда“ 2007-2013 са изплатени
20 Юни 2015

Министърът на околната среда и водите в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

 

50 проекта на обща стойност 713 милиона лева само в района на Черноморското крайбрежие са били изпълнени от Министерството на околната среда и водите. През изминалите два дни бяха открити други два от тях и очакваме още подробности от министър Ивелина Василева. Тези проекти основно за екологичната инфраструктура ли са или давате шанс и на други направления?

 

Това са проекти, които се финансират със средства от Оперативна програма „Околна среда“ по програмен период 2007-2013 година. Проекти, които в основната си част, са насочени към изграждането на екологична инфраструктура в това число разширяване и модернизация на ВиК-мрежите, изграждане на нови пречиствателни съоръжения, реконструкция и модернизация на съществуващи, модернизация на дълбоководно заустване, така че да се отвежда навътре в морето пречистената вода, изграждането на системи за модерно и екологосъобразно третиране на отпадъците и проекти, с които осигуряваме защита за защитените зони и територии по протежението на черноморското крайбрежие. Това са инвестиции в по-чистата природа, по-чистото море.

 

В новия програмен период 3,5 милиарда лева са насочени към същата дейност, така ли?

 

Така е, да. Само преди няколко Европейската комисия обяви своето решение за одобрението на новата Оперативна програма „Околна среда“, която ще разполага със същия ресурс, с която разполагахме и за стария програмен период – почти 3,5 милиарда лева, т.е. 7 милиарда за двата програмни периода. Това са инвестиции в природата на България. Инвестиции за опазването на чистата околна среда, което е изключително важно и понеже, както вчера, така и днес имахме възможност да присъстваме на откриването на значими обекти по Черноморското крайбрежие, вчера беше отбелязан финалът на един мащабен проект в Поморие, обхващащ цялостния воден цикъл, ВиК-мрежата, реконструкция на пречиствателната станция, разширяване и изграждане на дълбоководно заустване, а днес открихме модернизираното пречиствателно съоръжение, което обслужва цяла Варна с капацитет близо 450 хиляди еквивалент жители, където е осигурено на 100% пречистване на водите по всички европейски изисквания, а мисля, че изключително важно да отбележим значимостта на тези инвестиции, защото те обикновено не са толкова видими за хората, встрани от населените места са пречиствателните съоръжения, тръбите са под земята, но са толкова важни, за да се създадат по-добри условия за живот на хората и разбира се условия за развитие на икономиката. В тази зона, Черноморското ни крайбрежие, е много важно да се осигури, да се осигурят добри условия за развитие на туризма. Аз смятам, че чистотата на морето е най-приоритетното от тях. То е предпоставка за привличането на туристи, предпоставка за развитието на добър туристически продукт. Предпоставка е за развитието на традиционните дейности като рибарство и аквакултури.

 

Дали сте си правили разработки в министерството, приблизителни изчисления какъв обем хора, колко на брой ще се ползват от тези придобивки не само като жители, но и като гости на България?

 

Разбира се бенефициентите, т.е. крайните бенефициенти, т.е. ползвателите на тези средства са милиони. Близо 2,5 милиона ще бъдат ползвателите на съоръженията за събиране и пречистване на отпадните води. Може би толкова и на съоръженията, които ще осигуряват третиране на отпадъците по начин, който съответства на всички нормативни изисквания. Знаете, че приоритетът, който поставяме при изграждането на екологичната инфраструктура е насочен основно върху тези два сектора „Отпадъци и води“, но бих искала да отбележа също така и новостите, които въвеждаме в оперативната програма през новия програмен период и те са свързани с много значими предизвикателства, пред които сме изправени с необходимостта да се осигури превенция от риска от наводнения и свлачища, за което в новата оперативна програма има обособена нова приоритетна ос – близо 160 милиона лева ще бъдат налични за това, както и предизвикателството, свързано с подобряването на качеството на атмосферния въздух – отново нова, изцяло нова приоритетна ос - 120 милиона лева, с които ще подпомогнем общините, за да реализират проекти, които ще подобрят състоянието на въздуха в населените места. Разбира се продължаваме да се грижим за богатото биоразнообразие на България, чрез осигуряване на 200 милиона лева за поддържане на мрежата от защитени територии „Натура“ и осигуряването на всички мерки и дейности, които са свързани със съхраняването на природните ценности в тези зони.

 

Да довършим все пак още малко за изграждането, модернизирането, разширяването на пречиствателни станции по Черноморското крайбрежие – Златни пясъци, големите курорти, Слънчев бряг – дали всичко това ще успеете да обхванете така, че и гостите на летуващите в комплексите, и жителите да не се сблъскват с грозните гледки като фекалии на плажа.

 

Тази година е много важна, защото наистина приключват много мащабни инвестиции. Споменах за обектите, които са изцяло приключили в Поморие и във Варна. В Златни пясъци е изградено дълбоководното заустване. В стария програмен период ние осигурихме средства за изготвянето на проекта за разширение и модернизация на пречиствателната станция и това, което договорихме с Европейската комисия, е този проект да бъде фазиран, така че да може етапът на реалното изпълнение на инвестиционните дейности, на строителните дейности да започне максимално бързо, а що се отнася до другите населени места – вече приключва изграждането на пречиствателното съоръжения в Созопол. Знаете, че това беше, така, много сериозен проблем, защото цялото населено място засега не разполагаше с пречиствателно съоръжения, а и населеното място Черноморец, което е в близост до него – също доста се разрасна в годините, ще бъде обслужвано от новото пречиствателно съоръжение. Реализира се отново мащабен проект на стойност 77 милиона лева там и ще приключи тази година. Същото, така, значимо инвестиране се извършва и в районна на Несебър, Слънчев бряг, Равда. Една зона, която, знаете, е посещавана от много туристи. Там се реализира проект на стойност 95 милиона лева, който включва разширяване и модернизация на пречиствателната станция, изграждане на дълбоководното заустване, което вече приключи и изграждане на канално-помпени станции, колектори, които да събират отпадните води на 7 населени места в тази зона. Това са много важни дейности, които се радвам, че успяхме заедно с общините да доведем до, вече, финалната права, защото, знаете, че през изминалата година 2014 беше тежко положението, беше спряно оперативната програма от ноември 2013 до ноември 2014 година. Това забави инвестиционния процес, забави реализирането на проектите, но мисля, че успяхме да постигнем максимална степен на мобилизация и да посрещнем новия сезон с, така, изградени съоръжения, които осигуряват пречистване на водите, така да не се притесняваме за Черното море.

 

Сама напомнихте неприятния факт, че само преди година всички проекти бяха спрени, оперативната програма като цяло. Гаранцията, че в новата това няма да се повтори повече…

 

Вижте, всички усилия са насочени към надграждане, към усъвършенстване, към опростяване на процедурите, към залагане на вече изградения опит административен капацитет, ако щете и научените грешки. Аз смятам, че системите за управление и контрол, които действат по отношение на управление на програмата, потвърдени, акредитирани от органите, които отговарят за това и сертифициращият орган, и одитният орган, и доброто партньорство с Европейската комисия предполагат плавното развитие на програмата и мисля, че всички мерки, които са предприети за усъвършенстване на системите, ще дадат своят резултат и ще осигурят, както казах, така, успешното и плавно развитие на новата програма. Ние имаме амбицията да започнем изпълнението на проекти по нея максимално бързо.

 

Малко аритметика, ако позволите, ако 50 проекта са за обща стойност 713 милиона, то колко са за 3,5 милиарда?

 

Ние през стария програмен период вече имаме успешно изпълнени 209 проекта, в изпълнение са 239 проекта. В максимално интензивен режим се работи, защото знаете, че срокът за допустимост на стария програмен период изтича в края на тази година. Както казах – усилията дадоха своят резултат – до настоящия момент ние сме изплатили 86% от ресурса, от финансовия ресурс по програмата и мисля, че, така, доброто партньорство с общините ще доведе до успешното приключване на програмата. В момента всичките ни усилия са насочени към това.

 

Съвсем накратко, накрая – с неприятна, неприятен инцидент бяха помрачени вашите добри събития – замърсяването вследствие на изпуснат петрол от „Нефтохим“ – санкцията за замърсяване на околната среда трябва да стане поне 500 хиляди лева. Това е новината от вас за деня, но 500 хиляди лева не са ли малко?

 

Вижте, това, което ще предложим на парламента, е предложение за конкретизиране на санкции, за увеличаване на санкциите, защото санкцията, която ще бъде наложена за допускане на тази щета, която се случи след разлива на гориво в зоната на Бургас в близост до езерото Вая, е максималната допустима по смисъла на Закона за опазване на околната среда и тя е 100 000 лева. Това, което ми се иска, е да се заложат по-строги санкции, да се конкретизират за случаи, когато става въпрос и за трудно възстановими щети, за разливи на химикали, на нефтопродукти. В случая беше допуснато да се излее от продуктопровода на „Лукойл Нефтохим Бургас“ бензин. Представете си, ако това пък беше нефт – още по-трудно щеше да бъде възстановяването и ликвидирането на щетите. Много усилия бяха положени през изминалите дни, за да се ограничи разливът, за да се ограничат щетите. Вече е връчен актът на оператора от Регионалната инспекция. Дадени са предписания. Това, което ми се иска, е да помислим и да заложим по-строги санкции. 

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Томислав Дончев: Шест години пред края са договорени 50% от европарите
04 Декември 2017

Започваме подготовката на следващия програмен период, казва заместник министър-председателят пред в. „24 часа“

trans.gif
Красен Кралев: Българските деца имат нужда от герои като Григор
04 Декември 2017

Увеличаваме заплатите на топсъстезателите, казва министърът на младежта и спорта пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: 163 милиона ще бъдат изразходвани за модернизация на спешната помощ в страната
01 Декември 2017

Всички трудности са преодолени и подготовката на проектното предложение се изпълнява в срок, заяви министърът на здравеопазването в интервю за "Денят започва" на БНТ

trans.gif
Лиляна Павлова: С председателството ще променим имиджа на България
01 Декември 2017

За нас е важно да бъдем движеща сила за просперитета и стабилността и мира в региона, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС пред Българската телеграфна агенция

trans.gif
Теменужка Петкова: Няма да съм аз министърът, подписал да не се прави нищо с АЕЦ “Белене”
25 Ноември 2017

Не може с лека ръка да бъдат отписани вече похарчените за оборудване 3 млрд. лв., казва министърът на енергетиката пред в. „24 часа“

trans.gif
Нено Димов: Забраняваме старите печки
24 Ноември 2017

Сервизите няма да пускат повече замърсяващите коли, казва министърът на околната среда и водите пред в. „24 часа“

trans.gif
Николай Нанков: 85 млн. лв. сме заделили за „Хемус“ в бюджета за 2018 г.
23 Ноември 2017

Надявам се до края на декември да има договор с изпълнителя на тол системата, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „Монитор“

trans.gif
Ивайло Московски: От средата на 2018 г. роумингът със Западните Балкани ще падне с пъти
13 Ноември 2017

За тези 739 млн. лв. еврофинансиране за „Струма“ в Брюксел лично се намеси Борисов, казва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията пред в. „24 часа“

trans.gif
НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: РАЗДАВАМЕ 30 БЕЗПЛАТНИ ПОЧИВКИ ЧРЕЗ ТОМБОЛА
10 Ноември 2017

За втора поредна година България може да се похвали с рекорден туристически ръст, казва министърът на туризма за в. "Стандарт"

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения