Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif24.01.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Десислава Танева: Изпълняваме обявената в началото на мандата програма за опазване на горите
28 Май 2015

Министърът на земеделието и храните в предаването „Това е България” на Радио „Фокус”

Кабинетът предлага проект на закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Измененията включват засилен контрол върху планирането и извършването на дейностите в горските територии, предприемането на мерки за защита на горите от незаконни посегателства, контрол за добив на дървесина и начин на провеждането на сеч, въвеждането на видеонаблюдение и GSP устройства при транспортирането на дървен материал. По темата поканихме министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Г-жо министър, тези промени ще ограничат ли злоупотребите и посегателствата в българските гори?

 

Категорично смятам, че предложените промени в закона за горите, които са предпоследния етап от всички мерки, които взехме за ограничаване на незаконните дейности в горите, категорично следва да доведат до по-ефективен контрол и ефективното ограничаване на незаконните дейности в горите. След приемането на тези промени ще направим промени и в подзаконовите нормативни актове, изменения в три наредби, приемането и на изцяло една нова наредба, така че да имаме наистина съвременно и адаптирано законодателство към и обществените нужди, и то ефективно да се прилага. Тъй като и най-добрият закон да приемем, ако няма ефективно приложение на нормите, знаете, че той няма как да реализира целите си.

 

Казахте „предпоследен етап“, г-жо министър, може би имахте предвид, че последният етап ще бъдат именно тези подзаконови актове, които ще приеме вашето министерство?

 

Да, последният етап от всички мерки, които сме ги започнали, някои ще ги завършим примерно есента, ние сме обявили това още в края на миналата година, когато започнахме провеждането им и прилагането им на територията на всички горски стопанства. Последният етап от тези мерки е приемането на тези промени в подзаконовите нормативни актове, промени в Наредба №8 за сечта в горите, в Наредба №1 за контрол и опазване на горските територии и в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии. И приемането на изцяло новата Наредба за инвентаризация на горските територии. Искам да кажа, че всички законодателни изменения в тази посока, измененията в наредбите, които току-що цитирах, са предмет на обществено обсъждане от повече от месец и считам, че ние сме се съобразили в максимално възможна степен с направените предложения, които са в синхрон и с философията на новия Закон за горите, които бе приет през 2011 година.

 

Казахте, че и най-добрият закон може да бъде недотам добре проведен от не добре поставени структури или лица, така че как ще се погрижите за субективния човешки фактор, който трябва да изпълни и промени и всичко дотук включващо политиката на вашия екип и на правителството за опазване на българските гори?

 

И най-добрият закон не би постигнал целите си, ако той не бъде прилаган съгласно неговата философия и духа на нормите, който е ясен, но винаги знаете, че се търсят начини за заобикалянето на нормите. В това отношение единствената ни възможност е контролът върху субективния фактор. То няма и алтернатива, особено в ситуация, в която имаме обществен ресурс с естествено възобновяване, който е подобен и на производството на полето, тоест няма възможност за електронна проследяемост или дистанционен контрол. Това е наистина преценката, контролът на лицата, които имат отговорността да прилагат нормативната уредба и безкомпромисното ни отношение като политически екип към всички, които заобикалят закона, не го прилагат съгласно неговите цели и философия на нормите, и в такива случаи ще следва категоричното им отстраняване от системата. В тази посока работи нашият екип. Знаете, че ако чакаме да има доказателство от последна инстанция от органа, който следва да докаже даден вид нарушение, ние няма нищо да променим. Така че при всяка извършена от нас проверка по сигнал, при достатъчно основателни съмнения, че нарушенията са факт, ние се разделяме със съответните наши служители. Искам да кажа и още нещо – първо да благодаря на гражданското общество, което е изключително активно относно злоупотребите в горите, относно незаконните сечи. Получаваме много сигнали за това. Борбата с корупцията, следва да знаем, че може да бъде успешна, само ако са обединени усилията на всички власти и гражданското ни общество наистина е активно. Така че всеки гражданин или потърпевш, които се осмели, независимо за кой сектор става въпрос, наистина да търси правата си, а не да се примирява, искам да го поздравя, защото в противен случай, ако обществото придобие примиреност към корупцията, каквито, според мен, основания има да си мисли, че е така, включително и по социологически данни, които съм чела, ние няма как да очакваме, че борбата с корупцията би била ефективна. Не трябва да се примиряваме с подобно положение, не трябва да се примиряваме с факти, които знаем в тази посока, а трябва да търсим наистина принципна и прозрачна работа на всички органи. Рано или късно съвместните усилия биха дали резултат.

 

Г-жо министър, благодарение на вашата намеса от 10-ти март е в сила забрана за износ на необработен дървен материал, но това е за период от 3 месеца. Има още малко време и то изтича, срокът за тази забрана изтича. Ще бъдат ли достатъчни заложените в проектозакона мерки за борбата с контрабандата и незаконния износ? Този период няма ли да се удължи?

 

Нашето задължение на МЗХ беше в този срок, който е съгласно решение на НС, ние да предложим законодателни промени, водещи до повишаването на ефективността на контрола върху горските дейности и опазването на българската гора. С приетите от Министерския съвет промени в Закона за горите ние изпълняваме това наше задължение в този срок. Оттук насетне решението дали периодът за мораториума ще остане тримесечен с изпълнението и приемането на изменението и допълнението на Закона за горите е решение на НС. Това решение следва да се вземе след, разбира се, приемането на тези промени и съгласно обществените нужди и необходимост.

 

Още един много важен въпрос, по който са силно чувствително природозащитните организации, а именно това е играта с трансформирането на горите и по-точно на земеделските земи в горски и обратно – на горски в земеделски. Идеята е ясна – евтино усвояване на терени за сеч и застрояване. Как ще успеете да спрете това порочно явление?

 

В предложения законопроект ние даваме възможност собственикът на земеделската земя, върху която има гора, обикновено самозалесила се, сам да инициира процедура, съгласно която да заяви начина на ползването на собствената си земя. В сегашния режим, 10-годишен е срокът, в който следва да се направи инвентаризация на съответните площи по райони и когато те са гора да са с предназначение „гора“ и ползването им да бъде като гора. Считам, че с текста, който сме предложили, ние тази процедура бихме я ускорили, а не да чакаме инвентаризацията, която, пак казвам, всяка територия следва да се инвентаризира в 10-годишен период.

 

Допускам, знаете, че в НС от Патриотичния фронт поставиха 7 условия за подкрепа на правителството, но едното условие е свързано категорично с ограничаването и спирането на незаконната сеч и износ на дървесина. Вие някак изпреварихте тази декларация с проектозакона.

 

Не, не сме изпреварили в никакъв случай, тъй като законопроектът, който бе приет от Министерския съвет, той беше и миналата сряда в Министерския съвет, просто не беше в предварително обявения дневен ред, освен това процедурата по неговото приемане е публична, беше предмет на обществено обсъждане, включително и провеждането на кръгла маса с поканени представители от всички политически сили, която се проведе в „Шератон“ може би преди месец и половина. Той представлява обобщение на почти всички предложения, които сме получили, включително от неправителствения сектор, така че в този смисъл предприетият законопроект в никакъв случай не е изненада или изпреварващ дадено събитие или политическо действие. Всичко това е съгласно плана за работа, който имаме и пак казвам, което беше и предмет на много широка обществена дискусия. С оглед на това, което цитирате в момента, декларацията, аз искам да кажа, че да, това е представеният законопроект от МЗХ и приет на Министерския съвет, но в хода на всички обществени обсъждания, които сме имали по темата, ние сме се съобразявали с всички предложения, които са в посока ефективен контрол и ограничаване на незаконните дейности в горите. В този смисъл сме приемали всяко предложение.

 

Така или иначе това условие на Патриотичния фронт, можем да кажем, че вече е изпълнено.

 

Ние сме си изпълнили задълженията по приетото решение за мораториум върху износа на дървесина.

 

И още нещо, което е изключително важно за уточнение – работите по вашата програма, а не по конюнктурен повик?

 

Категорично. Мисля, че е нещо повече, в началото на мандата, месец ноември, когато встъпи нашият политически кабинет в МЗХ, ние представихме, включително и пред медиите, както и пред браншовите организации, нашата политическа програма по отношение управлението на сектора, за който отговаряме и смея да твърдя, че към момента ние вървим по тази обявена програма.

 

Получавате ли обобщена информация с анализ за изсечения дървен материал, за преработения и за износа?

 

Разбира се, има такива статистика.

 

Засичате ли, какво ви предлагат като данни, за да можете да установите и как действат вашите мерки?

 

По това, което имаме примерно за първите четири месеца по отношение на съставени актове, мога да кажа, че към момента за четиримесечието, защото имаме отчетен период напълно за четиримесечието, по отношение на съставени актове сме почти един и същи брой – около 5 800 броя. Незаконно отсечената дървесина по актове за първите 4 месеца е 2 пъти по-малко отколкото е била през 2014 година и това със сигурност се дължи на превантивния контрол, който въведохме, на мобилните групи, които въведохме, 173 на територията на държавните горски предприятия, контрол, който до края на месец ноември, когато се взе решение, несъществуваше изобщо. Дървесината и дървата, които са конфискувани, когато са установени такива нарушения и са направени актове, е в почти един и също обем, както и четиримесечието на миналата година.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения