РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Одобрен е списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформиМай 31 2017

Правителството одобри списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи. Програмата е подготвена в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и в рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики в ЕС.

 

На 1 юли 2015 г. към Генералния секретариат на Европейската комисия беше формирана Служба за подкрепа на структурни реформи (СПСР). Тя осигурява техническа подкрепа на държавите-членки в сътрудничество с други служби на Комисията за създаване на институционален и административен капацитет. Службата има мандат да прилага инструменти за структурни реформи в контекста на Европейския семестър.

 

Предоставяната техническа подкрепа ще се финансира от създадената за целта Програма за подкрепа на структурни реформи (ППСР) с финансов пакет за периода 2017-2020 г. в размер на 142,8 млн. евро. Основната цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите-членки. Разходите са изцяло за сметка на ППСР и не се изисква национално финансиране. Държава-членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, следва да подаде до Службата списък с приоритизирани искания.

 

На национално ниво Министерството на финансите координира взаимодействието между СПСР и институциите. До края на април в Министерството на финансите постъпиха 30 искания за подкрепа, които са приоритизирани след подробен преглед. Петнадесет от тях, подадени от девет институции, отговарят на критериите и са включени в списъка с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по ППСР. Сред проектните предложения са: засилване на административния капацитет на НАП за мониторинг и контрол на електронната търговия, за усъвършенстване на процеса по оценяване на данъчните липси в НАП, за промяна на подхода за събиране на просрочени публични задължения, за прилагане на електронното здравеопазване, разработване на единна входна точка за намиране и разпространение на информация от участниците на пазара, електронно управление чрез развитие на ИТ-инфраструктурата и цифровизация на публичните регистри и услуги, техническа подкрепа за изготвяне на инструмент за подпомагане на МСП за прилагане на регулационни режими.КЪМ СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG