Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Заседание на координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на ученици в образователната система

18.07.2018