EN

Неформална среща на министрите на външните работи от ЕС

15.02.2018

Неформалната среща на министрите на външните работи (Гимних) ще се проведе в София на 15 и 16 февруари. Срещата ще започне в 13 ч. в четвъртък с работни заседания, посветени на Сирия, Западните Балкани и Корейската народно-демократична република.