Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Министър Цачева свиква Съвета по съдебна реформа

14.03.2018

Министърът на правосъдието Цецка Цачева свика заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

 

Дневният ред на заседанието, което ще се проведе на 14 март в Министерството на правосъдието, включва обсъждане на предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица; обсъждане на изпълнението на препоръките на Европейската комисия от доклада за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от януари 2017 г. и приемане на отчет за работата на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за  2017 г.

 

Материалите от заседанието ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на правосъдието.