EN

БИСЕР ПЕТКОВ - Министър на труда и социалната политика

Роден е на 06.09.1963 г. в гр. Монтана.

 

През 1987 г. завършва магистърска степен по „Икономика и организация на вътрешната търговия” в УНСС. Има редица специализации и обучения, сред които „Икономика на предприятието” във Виенския университет, Австрия, „Публични финанси” в Университета на гр. Лестър, Англия, както и краткосрочни специализации, организирани от Института на Световната банка по въпроси на пенсионната реформа. Доктор е по икономика. Има над 30 научни публикации, в т. ч. учебници, монографии и др.

 

През 1988 г. започва като редовен преподавател в УНСС, където през 2012 г. е избран за доцент.

 

В периода 2002-2003 г. е председател на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет.

 

През м. март 2003 г. е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и заема този пост до м. май 2009 г.

 

С решение на Народното събрание от 8 септември 2011 г. е избран за управител на Националния осигурителен институт. На 29 юли 2016 г. Парламентът го преизбира на поста за нов четиригодишен мандат.

 

В периода 2013-2016 г. е член на Бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване.

 

Избран за министър на труда и социалната политика на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.