Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на КФП за първото тримесечие на 2017 г.

С документа можете да се запознаете тук